Финансови инструменти

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ БЕЗ РИСК
Лишените от риск финансови инструменти не са изложени на колебанието на пазарните цени. Това са краткосрочни инструменти, които са гарантирани от правителството. Потенциалният доход от тази форма на влагане (инвестиране) на парите е относително нисък, защото не превишава равнището на инфлацията. Тези инструменти обикновено не са изложени на никакво заплащане.

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ С МАЛЪК РИСК
Финансовите инструменти с малък риск са облигациите и фондовете, чиято база са облигациите. Пазарният риск съществува във вид на колебания на процентната норма, но потенциалната печалба превишава обикновеното ниво на инфлацията с около 2 до 4 процентни точки. Времетраенето на инвестициите се колебае от една година до четиридесет години, което е много по дълго от времето за връщане на бърз кредит. Заплащането се колебае от 1% в случаи на облигации, и до 8,5% в случаи на фондове. При инвестирането във фондовете е валиден принципа, че колкото е по-висок капиталния влог, толкова по-ниско е заплащането. Минималният капиталов влог се колебае от 500 лева (фондовете) до 1.000 лева (облигациите).

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ С УМЕРЕН РИСК
Финансовите инструменти с умерен риск са изложени на по-голямо пазарно колебание. Печалбите са неограничени. Инвестиционните заплащания се колебаят от 1% (акциите) до 6% (за закупуването на жилището). Времето за продължителност на инвестициите се колебае от един ден до няколко години. Минималният капиталов влог се колебае от 1.000 лева (за акциите) до 10.000 лева (за закупуването на дом).

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ С НАЙ-ГОЛЯМ РИСК
Финансови инструменти с най-голям риск са инструментите, които изискват използването на множителя (виж: “Как функционира множителят”), а именно предоставения капитал – всеки лев работи многократно. Много често инвестициите в тези инструменти завършват със сто процентова загуба. От друга страна, възможностите за печалба са неограничени. Инвестиционните заплащания са относително малки, от 6 лева за контракт за опция, до 50 лева за контракт на стоковата борса. Мини-малната инвестиция се колебае от 500 лева (средната цена за контракт опция) до 5.000 лева (средната цена за контракт на стоковата борса), с това, че инвестиционната сметка трябва да превишава 25.000 лева.